Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Jungmannova

Termín realizace: 02/2018 – 08/2018

Základní technické parametry:
Kanalizační potrubí z kameniny DN 300 v délce 36 m, DN 400 v délce 221 m.
Vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 250 v délce 213 m, DN 100 v délce 73 m


Popis stavby:
Stavba řeší rekonstrukci vodovodu a kanalizace prostoru ulice Jungmannova v Novém Bydžově v úseku mezi ulicemi Čsl. Armády a ul. Dr. F. L. Riegra včetně přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace předchází rekonstrukci komunikace, kterou bude realizovat Město Nový Bydžov.

Aktuální informace o stavbě:
Probíhá pokládka kanalizačního potrubí v úseku mezi ulicemi Čsl. Armády a ul. Reigrovou. Dále probíhají přípravné práce pro pokládku vodovodního potrubí.


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:
STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí:
Aleš Kodet: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Stavbyvedoucí:
Radim Macháček: tel.:777 785 212, e-mail: radim.machacek@stavokahk.cz