Kanalizace a vodovod Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého

Termín realizace: 02/2018 – 06/2018

Základní technické parametry:
Kanalizační potrubí z Polypropylénu DN 300 v délce 197 m, z kameniny DN 400 v délce 23 m. Výměna stávajících kanalizačních šachet a vyvložkování távajícího betonového potrubí DN 800 v celkové délce 171 m.

Vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 239 m bezvýkopovou metodou.

Popis stavby:
Stavba řeší rekonstrukci vodovodu a kanalizace prostoru ulice Palackého v Chlumci nad Cidlinou v úseku mezi ulicí Klicperova a sběrným dvorem včetně přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace předchází rekonstrukci komunikace, kterou bude realizovat Královéhradecký kraj. Kanalizace DN 300 bude realizována klasickým výkopem. Kanalizace DN 800 bude vložkována inverzním rukávem, dojde pouze k výměně stávajících šachet. Vodovodní řad bude rekonstruován bezvýkopovou metodou, kdy bude odkryt místa s napojením vodovodních přípojek na vodovodní řad a bude odkryta startovací a cílová jáma. Nové potrubí bude poté zatahováno místo stávajícího a toto bude vytaženo a odstraněno.

Aktuální informace o stavbě:
Probíhá výměna kanalizačních šachet na kanalizačním potrubí DN 800, dále probíhají přípravné práce pro provedení bezvýkopové technologie rekonstrukce vodovodu.


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:
STAVOKA Kosice, a. s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:
Ing. Jiří Nosek: 737 269 519, e-mail: stavoka.jiri.nosek@seznam.cz