Kanalizace Hradec Králové, propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion

Termín realizace: 10/2017 – 31. 8. 2018

Základní technické parametry:
Kanalizační stoka z železobetonového potrubí s čedičovou výstelkou 180° 2 x DN 1 400 v délce 161 m, kameninové potrubí 2 x DN 600 v délce 58 m, sklolaminátové potrubí DN 1 000 v délce 51 m, železobetonové potrubí s čedičovou výstelkou 180° DN 1 000 v délce 50 m.

Popis stavby:
Stavba řeší obnovu a zkapacitnění kanalizační stoky CI. Stavba začíná v areálu Všesportovního stadionu v šachtě C 2258, která byla v minulé etapě výstavby stavebně připravena pro zaústění železobetonového potrubí 2 x DN 1 400. Od této šachty je kanalizační stoka 2 x DN 1 400 vedena jižní stranou areálu Všesportovního stadionu až ke kanalizační šachtě C 2260, kde se trasa kanalizační stoky stáčí k silničnímu Gočárovu okruhu, pod kterým je navržen protlak. Za silničním okruhem je trasa kanalizační stoky vedena nezpevněném terénu až do kanalizační šachty C 3388 (vedle výměníkové stanice) v ulici Zámostí. V rámci stavby bude nutná výšková přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 600. Před zahájením prací bylo nutné vykácet vzrostlé dřeviny, za které byla provedena náhradní výsadba.

Aktuální informace o stavbě:
V roce 2017 a 2018 byla vybudována část stoky 2 x DN 1 400 v délce 120 m. Na přelomu května a června budou zahájeny práce na protlaku pod Gočárovým okruhem.


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:
STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:
Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz